AGIO Akcji PLUS otrzymał najwyższą oceną 5a

20 marca 2017

Pod względem wysokości osiągniętej 12-miesięcznej stopy zwrotu AGIO Akcji PLUS zajął drugie miejsce w grupie liczącej blisko 60 polskich funduszy akcyjnych uniwersalnych – wartość jego jednostki wzrosła o przeszło +41%, czyli blisko dwa razy więcej niż średnia.

Jak wyjaśnia Bartosz Arenin, zarządzający funduszem, na osiągniętą stopę zwrotu wpłynęły zasadniczo trzy główne czynniki.

– Najważniejsza okazała się być odpowiednia selekcja  inwestycje rozpoczęliśmy zdecydowanie od naszych najlepszych pomysłów inwestycyjnych. Ponadto, fundusz jest skoncentrowany przede wszystkim na polskim rynku. Dzięki temu nasz produkt skorzystał z pozytywnego sentymentu panującego od kilku miesięcy na GPW – mówi.

Zarządzający zwraca również uwagę, że przewagą konkurencyjną był relatywnie krótki okres działania na rynku. Jak mówi, stosunkowo niska wartość aktywów w okresie dojrzewania produktu daje możliwość elastycznego reagowania na sytuację rynkową.

Fundusz w lutym otrzymał najwyższą notę 5a w Rankingu.

 

Źródło: analizy.pl

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA