Start - AgioFunds
  • Komentarze do wyników AgioFunds TFI

    Od tego miesiąca zachęcamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych. Zarządzający wskazują jakie były najważniejsze wydarzenia na rynkach – krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia przełożyły się na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących miesiącach. Komentarz miesięczny – listopad 2017More

  • About us

    AgioFunds TFI SA is a licenced investment fund company, overseen by the Polish Financial Supervision Authority (KNF). We have been present on the market since April 2009.  We are a wholly Polish, private, and independent financial institution, not affiliated and having no capital ties with financial market corporations. AgioFunds is an alternative to financial conglomerates, for which asset management accounts for a fraction of their entire business. We do not let short-term expectations guide us. Our goal is to always…More

FIO/SFIO pricing
FIZ pricing
BETA ETF
Fund/Sub fund Value [PLN] Date Change Buy
AGIO Kapitał 1.473,12 06.11.2019 0,09
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek 847,99 06.11.2019 1,06
AGIO Stabilny PLUS 99,52 08.11.2019 0,30
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 1.185,41 06.11.2019 0,38
AGIO Dochodowy PLUS (d. AGIO Oszczędnościowy PLUS) 103,59 08.11.2019 0,13
AGIO Akcji PLUS 127,70 08.11.2019 0,40
AGIO Kapitał PLUS 128,46 08.11.2019 0,02
Investor’s Zone Invest on-line
Fund/Sub fund Date Zmiana (m/m)
AGIO Wierzytelności PLUS 2
31.10.2019 0,23
AGIO Globalny Kapitał
31.10.2019 0,40
ALFA FIZ
31.10.2019 0,39
AGIO Wierzytelności PLUS
30.09.2019 0,82
AGIO Wierzytelności
31.10.2019 0,26
AGIO Nieruchomości Komercyjnych
31.10.2019 0,30
DALEKI WSCHÓD FIZ Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu
15.06.2018 5,81

Uprzejmie informujemy, że wyceny certyfikatów niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych dostępne są dla Uczestników wyłącznie po zalogowaniu w Strefie Inwestora FIZ. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt mailowy pod adresem dystrybucja@agiofunds.pl.

Investor’s Zone
Fund/Sub fund Value [PLN] Date Change
BETA ETF WIG20TR 38,56 08.11.2019 0,72
BETA ETF mWIG40TR 52,17 08.11.2019 0,04
BETA ETF WIG20TR short 0,00 01.01.1970 0,00

News