AgioFunds TFI S.A. - fundusze inwestycyjne
 • AgioFunds TFI SA ponownie na podium

  Branżowy portal Analizy.pl podsumowuje jeszcze raz wyniki funduszy za ostatnie 6 miesięcy. Tym razem funduszy Akcji Polskich Uniwersalnych. Pierwsza połowa roku była dla GPW bardzo udana: indeks WIG pobił historyczny rekord, a fundusze z ekspozycją na stołeczny parkiet dały zarobić średnio +17,2%. Które wypadły najlepiej i odnotowały najwyższą stopę zwrotu? Na podium są Quercus Agresywny i 2 fundusze AgioFunds TFI SA: Agio Akcji Plus i Agio Agresywny Spółek Wzrostowych.   https://www.analizy.pl/tylko-u-nas/27769/fundusze-akcji-polskich-maja-za-soba-udane-polroczeWięcej

 • Podsumowanie pierwszego półrocza 2021 r.

  Za nami półmetek 2021 roku. Wstępne podsumowanie wskazuje, że był on dla funduszy AgioFunds TFI S.A. korzystny i w czasie ostatnich 6 miesięcy kontynuowały one dobrą passę z 2020 roku. Wyniki I półrocza potwierdziły słuszność naszej strategii „core-satellite”, która w połączeniu z dobrą selekcją oraz dywersyfikacją portfeli pozwoliła istotnie pobić benchmarki. Dane branżowego portalu analizy.pl pokazują aż trzy nasze fundusze: Agio Akcji Plus, Agio Małych i Średnich Spółek oraz Agio Agresywnych Spółek Wzrostowych w TOP 5 najlepiej zarabiających krajowych funduszy…Więcej

 • Kolejne wyróżnienie funduszy AgioFunds TFI SA

  Po udanym 2020 roku, fundusze AgioFunds TFI SA notują znów dobre wyniki. Jak wynika z danych portalu Analizy.pl w TOP 5 najlepszych funduszy pod względem stopy zwrotu są aż 4 fundusze inwestujące w małe i średnie spółki. Na podium znalazły się: AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek oraz AGIO Akcji Plus, które osiągnęły stopy zwrotu powyżej 30%. Wyprzedził je tylko fundusz QUERCUS Agresywny. Oznacza, że w czasie hossy pobiliśmy zarówno szeroki szeroki rynek jak i benchmarki (WIG40 +22% oraz sWIG80…Więcej

 • Zmiana zasad wyceny aktywów od 01.07.2021 r.

  Szanowni Państwo, od 1 lipca 2021 r. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne i depozytariusze są obowiązani zapewnić dostosowanie rachunkowości funduszy do nowych przepisów rozporządzenia[1]. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. zasad wyceny niektórych aktywów znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych. Wprowadzenie przez ustawodawcę od 1 lipca 2021 r. obowiązku wyceny aktywów z zastosowaniem nowych modeli może doprowadzić do zmiany wartości niektórych składników portfela inwestycyjnego. W praktyce zmiany dotyczą np. aktywów nienotowanych na rynku zorganizowanym, które znajdują się w portfelu danego funduszu lub subfunduszu….Więcej

Notowania FIO/SFIO
Notowania FIZ
BETA ETF
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
AGIO Kapitał 1.524,78 15.09.2021 0,09
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek 1.533,57 15.09.2021 0,88
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 1.934,96 15.09.2021 0,61
AGIO Kapitał PLUS 132,20 16.09.2021 0,02
AGIO Dochodowy PLUS (d. AGIO Oszczędnościowy PLUS) 106,26 16.09.2021 0,03
AGIO Stabilny PLUS 120,60 16.09.2021 0,02
AGIO Akcji PLUS 193,05 16.09.2021 0,11
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line
Fundusz/Subfundusz Data Zmiana (m/m)
AFORTI MICROLOANS FIZAN
21.06.2021 0,00
ALFA FIZ
31.08.2021 0,64
AGIO Globalny Kapitał w likwidacji
11.11.2020 18,34
AGIO Nieruchomości Komercyjnych
30.06.2021 0,44
AGIO Wierzytelności
30.06.2021 3,98
AGIO Wierzytelności PLUS
30.06.2021 2,07
AGIO Wierzytelności PLUS 2
30.06.2021 9,79
THC GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ
31.08.2021 2,82
InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ
31.08.2021 0,21
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
31.08.2021 0,64
POLARIS FIZ
31.08.2021 1,86

Uprzejmie informujemy, że wyceny certyfikatów niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych dostępne są dla Uczestników wyłącznie po zalogowaniu w Strefie Inwestora FIZ. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt mailowy pod adresem dystrybucja@agiofunds.pl.

Strefa Inwestora FIZ
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana
BETA ETF WIG20TR 40,37 09.09.2021 0,12
BETA ETF mWIG40TR 74,88 08.09.2021 0,40
BETA ETF WIG20short 295,35 10.09.2021 0,41
BETA ETF WIG20Lev 55,49 15.09.2021 1,56
BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged 151,94 16.09.2021 0,54
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged 77,74 06.09.2021 0,00
BETA ETF WIGtech 163,55 13.09.2021 0,24

Aktualności