AgioFunds TFI S.A. - fundusze inwestycyjne
 • PAŹDZIERNIK NA RYNKU AKCYJNYM I OBLIGACYJNYM

  Mimo słabego początku, październik przyniósł na warszawskim parkiecie systematyczną poprawę notowań w segmencie największych i średnich spółek oraz kontynuację spadkowej tendencji na rynku małych firm. W skali miesiąca WIG20 zyskał 1 proc., mWIG40 wzrósł o 0,2 proc., a sWIG80 zniżkował o nieco ponad 1 proc. Te dane sugerują utrzymującą się słabość warszawskiego parkietu, szczególnie względem pozostałych światowych giełd, które co prawda w październiku nie notowały silnych wzrostów, ale są w znacznie lepszym położeniu. Dość przypomnieć, że indeksy w Nowym Jorku…Więcej

 • Zmiana w składzie Zarządu AgioFunds TFI S.A.

  AgioFunds TFI S.A. informuje, że w dniu 30 października 2019 roku Pan Adam Dakowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce. Funkcja ta została powierzona z tym samym dniem Panu Dariuszowi Wieloch – dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki.Więcej

 • Słaba giełda i mocne akcje

  Patrząc na główne indeksy warszawskiego parkietu, trudno o optymizm. Na wyraźnym plusie, licząc od początku roku, jest jedynie wskaźnik mało płynnego segmentu najmniejszych spółek. Zawód sprawia zniżkujący o ponad 4 proc. WIG20, a przede wszystkim zniżkujący o 6 proc. indeks średnich firm. Ocena kondycji rynku nie jest jednak już tak jednoznaczna i zaczyna się jednak zmieniać na korzyść, wraz ze zwiększaniem stopnia szczegółowości spojrzenia. Widać to już na poziomie indeksów dla poszczególnych sektorów. Spośród piętnastu tego typu wskaźników wyliczanych przez…Więcej

 • Fed nadal powściągliwy

  Wrześniowe posiedzenie rezerwy federalnej pokazało, że zdania co do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych są podzielone i raczej nie należy liczyć na szybkie i zdecydowane obniżanie stóp procentowych, o ile koniunktura nie ulegnie pogorszeniu w znaczący sposób. W ostatnich dniach identyczne stanowisko podtrzymał w swej wypowiedzi Jerome Powell, mimo że z amerykańskiej gospodarki wciąż płyną sygnały postępującego osłabienia. Niedawne publikacje gorszych danych umocniły wśród inwestorów przekonanie, że w październiku dojdzie do kolejnej obniżki stóp procentowych. Tymczasem prezes Fed,…Więcej

Notowania FIO/SFIO
Notowania FIZ
BETA ETF
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
AGIO Kapitał 1.474,68 20.11.2019 0,02
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek 852,98 20.11.2019 0,28
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 1.176,88 20.11.2019 0,01
AGIO Kapitał PLUS 128,53 20.11.2019 0,00
AGIO Dochodowy PLUS (d. AGIO Oszczędnościowy PLUS) 103,70 20.11.2019 0,01
AGIO Stabilny PLUS 99,30 20.11.2019 0,25
AGIO Akcji PLUS 125,66 20.11.2019 0,57
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line
Fundusz/Subfundusz Data Zmiana (m/m)
AFORTI MICROLOANS FIZAN
31.10.2019 0,03
ALFA FIZ
31.10.2019 0,39
AGIO Globalny Kapitał
31.10.2019 0,40
AGIO Nieruchomości Komercyjnych
31.10.2019 0,30
AGIO Wierzytelności
31.10.2019 0,26
AGIO Wierzytelności PLUS
30.09.2019 0,82
AGIO Wierzytelności PLUS 2
31.10.2019 0,23
THC GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ
31.10.2019 8,96
InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ
31.10.2019 0,14
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
31.10.2019 2,50
POLARIS FIZ
31.10.2019 0,56

Uprzejmie informujemy, że wyceny certyfikatów niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych dostępne są dla Uczestników wyłącznie po zalogowaniu w Strefie Inwestora FIZ. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt mailowy pod adresem dystrybucja@agiofunds.pl.

Strefa Inwestora FIZ
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana
BETA ETF WIG20TR 37,50 20.11.2019 0,58
BETA ETF mWIG40TR 52,04 20.11.2019 1,59
BETA ETF WIG20TR short 373,00 20.11.2019 0,31

Aktualności