• Małe spółki odzyskują siłę

  Indeks najmniejszych spółek zyskał od początku roku nieco ponad 8 proc. Wynik ten nie wygląda zbyt imponująco, szczególnie na tle wcześniejszej, długiej i dotkliwej tendencji spadkowej, ale wystarcza, by zdobyć przewagę nad pozostałymi głównymi wskaźnikami warszawskiego parkietu. Indeks szerokiego rynku wzrósł w tym czasie o 4,5 proc., a WIG20 o niecałe 3,5 proc. Jedynie mWIG40, zwyżkujący o 6,5 proc. stara się dotrzymywać kroku, potwierdzając tym samym poprawę nastawienia inwestorów wobec małych i średnich spółek. Zbyt wcześnie jest jeszcze na ocenę…Więcej

 • KOMENTARZ RYNKOWY, PROGNOZY ORAZ WYNIKI FUNDUSZY

  Zapraszamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych, w których znajdą Państwo opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w styczniu na rynkach: krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia wpłynęły na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach. Komentarz miesięczny – styczeń 2019Więcej

 • Solidny efekt stycznia

  Pierwszy miesiąc roku okazał się pomyślny dla posiadaczy polskich akcji. Umiarkowana zwyżka głównych indeksów daje podstawy by oczekiwać kontynuacji ruchu w górę. Wbrew licznym obawom i zagrożeniom, w styczniu nastąpiła wyraźna poprawa nastrojów na światowych giełdach. W największym stopniu przyczyniła się do tego zmiana nastawienia amerykańskiej rezerwy federalnej, polegająca na odejściu od konsekwentnego, systematycznego podwyższania stóp procentowych na rzecz obserwowania i uwzględniania tego, co dzieje się zarówno na rynkach finansowych, jak i w gospodarce. Inwestorzy, biorący pod uwagę niezbyt pomyślne…Więcej

 • Banki centralne dodadzą paliwa

  Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu fazy skoordynowanego ożywienia w globalnej gospodarce, będziemy mieć do czynienia z okresem jednoczesnych działań głównych banków centralnych świata, zmierzających do podtrzymania słabnącej koniunktury. Władze monetarne dostrzegają zagrożenia i w porę na nie reagują, choć recesja raczej nie grozi ani w strefie euro, ani w Chinach, ani w Stanach Zjednoczonych. W Chinach już od pewnego czasu mamy do czynienia ze stymulacją wzrostu zarówno za pomocą narzędzi fiskalnych, jak i poprzez zwiększanie ilości pieniądza. Amerykańska…Więcej

Notowania FIO/SFIO
Notowania FIZ
BETA ETF
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
AGIO Kapitał 1.486,79 13.02.2019 0,06
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek 854,84 13.02.2019 0,90
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 1.210,16 13.02.2019 2,30
AGIO Kapitał PLUS 125,80 14.02.2019 0,01
AGIO Oszczędnościowy PLUS (d. AGIO Pieniężny PLUS) 102,23 14.02.2019 0,00
AGIO Stabilny PLUS 100,82 14.02.2019 0,41
AGIO Akcji PLUS 129,65 14.02.2019 1,15
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line
Fundusz/Subfundusz Data Zmiana (m/m)
AFORTI MICROLOANS FIZAN
31.01.2019 0,04
ALFA FIZ
31.01.2019 3,36
AGIO Globalny Kapitał
31.01.2019 0,57
AGIO Nieruchomości Komercyjnych
31.01.2019 0,31
AGIO Wierzytelności
31.01.2019 0,07
AGIO Wierzytelności PLUS
31.01.2019 0,08
AGIO Wierzytelności PLUS 2
31.01.2019 0,27
THC GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ
31.01.2019 3,97

Uprzejmie informujemy, że wyceny certyfikatów niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych dostępne są dla Uczestników wyłącznie po zalogowaniu w Strefie Inwestora FIZ. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt mailowy pod adresem dystrybucja@agiofunds.pl.

Strefa Inwestora FIZ
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana
BETA ETF WIG20TR 38,59 14.02.2019 1,13

Aktualności