AgioFunds TFI S.A. - fundusze inwestycyjne
 • Czy upadek Silicon Valley jest początkiem poważnych problemów? Czy dojdzie do powtórki z 2008 roku? Czy i jakie są podobieństwa do upadku Lehmana?

  Upadek Silicon Valley Bank ma związek raczej ze specyfiką tego banku niż szerokimi problemami sektora bankowego. Nie ma tu  żadnego podobieństwa do upadku Lehmana z 2008. Wówczas spadki cen nieruchomości doprowadziły do gwałtownej utraty wartości opartych na nich dłużnych instrumentów pochodnych (CDO). Lehman korzystając ze szczytu koniunktury jako bank inwestycyjny korzystał  z bardzo wysokiego zadłużenia rzędu 34 razy posiadane kapitały. W czasach hossy pozwalało to na ponadprzeciętne zyski, natomiast bessa nieruchomościowa błyskawicznie wyzerowała kapitały własne. Natomiast w przypadku SVB mamy…Więcej

 • Hossa trwa, a trend się utrzymuje ?

  O bieżącej sytuacji na rynkach i klimacie do inwestycji rozmawiali Mariusz Jagodziński, prezes AgioFunds TFI, oraz red. Robert Stanilewicz. Sytuacja na giełdach europejskich, w tym w Polsce, jest znacznie lepsza niż za oceanem. Powrót kapitału na rynek krajowy można było zauważyć już w styczniu. W ostatnich tygodniach, po chwilowym odpływie środków, popyt ponownie przewyższa podaż. W ocenie Prezesa AgioFunds TFI SA, w obecnej sytuacji zarządzający powinni koncentrować się na wyborze spółek, które wykazują potencjał wzrostu w dłuższym horyzoncie czasowym. By wygrać z rynkiem…Więcej

 • Ukazał się najnowszy ranking portalu analizy.pl przedstawiający wyniki funduszy za luty 2023.

  Ukazał się najnowszy ranking portalu analizy.pl przedstawiający wyniki funduszy za luty 2023. Niespełna 25% wszystkich funduszy zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Z dumą możemy poinformować, iż zarówno w kategorii obligacyjnej jak i akcyjnej, fundusze AgioFunds TFI S.A. wypracowały nie tylko dodatnią stopę zwrotu, ale również są w TOP 5 najlepiej pracujących funduszy za okres obejmujący podsumowanie. Zachęcamy do lektury https://www.analizy.pl/raporty/32275/wyniki-funduszy-inwestycyjnych-luty-2023Więcej

 • Uruchomienie nowego serwisu do inwestowania online – STI24 oraz wejście w życie zmian w Regulaminie korzystania z serwisu transakcyjno – informacyjnego

  Szanowni Państwo, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), uprzejmie informuje o: uruchomieniu nowej aplikacji do inwestowania online – STI24, wejściu w życie zmienionego Regulaminu korzystania z serwisu transakcyjno – informacyjnego („Regulamin”). O ww. zmianach Towarzystwo informowało w ogłoszeniu z dnia 21 marca 2022 roku. Przypominamy, że bez zmian pozostaje: Adres strony logowania: online.agiofunds.pl – połączenie ze stroną jest szyfrowane i zabezpieczone certyfikatem Twoje dane do logowania – login oraz hasło dostępu do konta Zasady logowania i autoryzacji oraz funkcjonalności serwisu…Więcej

Notowania FIO/SFIO
Notowania FIZ
BETA ETF
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
AGIO Kapitał 1.690,52 22.03.2023 0,08
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek 1.541,20 22.03.2023 1,99
AGIO Akcji Globalnych (dawniej AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych) 1.518,28 22.03.2023 0,15
AGIO Kapitał PLUS 138,29 23.03.2023 0,02
AGIO Dochodowy PLUS (d. AGIO Oszczędnościowy PLUS) 108,90 23.03.2023 0,00
AGIO Stabilny PLUS 115,92 23.03.2023 0,05
AGIO Akcji PLUS 168,89 23.03.2023 0,34
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line
Fundusz/Subfundusz Data Zmiana (m/m)
ALFA FIZ
28.02.2023 2,69
AGIO Nieruchomości Komercyjnych
28.02.2023 1,24
THC GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ
28.02.2023 12,78
InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ
28.02.2023 4,52
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
28.02.2023 5,61
POLARIS FIZ
28.02.2023 2,62

Uprzejmie informujemy, że wyceny certyfikatów niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych dostępne są dla Uczestników wyłącznie po zalogowaniu w Strefie Inwestora FIZ. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt mailowy pod adresem dystrybucja@agiofunds.pl.

Strefa Inwestora FIZ
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana
BETA ETF WIG20TR 30,15 22.03.2023 0,69
BETA ETF mWIG40TR 64,40 22.03.2023 0,56
BETA ETF WIG20short 370,10 22.03.2023 0,62
BETA ETF WIG20Lev 24,66 22.03.2023 1,20
BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged 123,46 22.03.2023 1,27
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged 68,66 22.03.2023 1,61
BETA ETF WIGtech 130,24 22.03.2023 0,77
Beta ETF sWIG80TR 282,96 22.03.2023 0,27
Beta ETF TBSP 189,36 22.03.2023 0,09

Aktualności