AgioFunds TFI S.A. - fundusze inwestycyjne
 • Zmiana w składzie Zarządu AgioFunds TFI S.A.

  5 maja 2020 roku Rada Nadzorcza AgioFunds TFI SA powołała na stanowisko Prezesa Zarządu TFI Pana Mariusza Jagodzińskiego. Mariusz Jagodziński od 5 lat jest związany z AgioFunds TFI SA, gdzie nadzoruje obszar doradztwa i zarządzania inwestycyjnego. W listopadzie 2019 roku dołączył do Zarządu towarzystwa. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym oraz maklerem papierów wartościowych z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży. W swojej karierze pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego S.A., Dyrektora w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt…Więcej

 • Komunikat o przedłużeniu zawieszenia do dnia 1 czerwca 2020 r. włącznie żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał SFIO

  W dniu 1 kwietnia 2020, Zarząd AgioFunds TFI SA, działając na podstawie art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu na okres 2 tygodni żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał, wydzielonego w ramach funduszu inwestycyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Na podstawie udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody, zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał ulega przedłużeniu od dnia 16 kwietnia…Więcej

 • Beta ETF WIG20Short Portfelowy FIZ by @AgioFunds TFI, który wzrósł w marcu o 9,2%

  Sytuacja na rynkach finansowych w ostatnich tygodniach zostawia piętno na wynikach funduszy. Nieliczne fundusze obroniły się przed wirusem paniki. Pozytywnym wynikiem wykazał się fundusz Beta ETF WIG20Short Portfelowy FIZ by @AgioFunds TFI, który wzrósł w marcu o 9,2%. Celem inwestycyjnym Beta ETF WIG20Short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu WIG20Short. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na stosowaniu syntetycznej replikacji aktualnej struktury WIG20Short z możliwością stosowania również fizycznej replikacji aktualnej…Więcej

 • Komunikat o tymczasowym zawieszeniu na okres 2 tygodni żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał SFIO

  W dniu 1 kwietnia 2020, Zarząd AgioFund TFI SA, działając na podstawie art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu na okres 2 tygodni żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu AGIO Kapitał, wydzielonego w ramach funduszu inwestycyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w związku z tym, że w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia…Więcej

Notowania FIO/SFIO
Notowania FIZ
BETA ETF
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
AGIO Kapitał 1.457,27 08.07.2020 0,07
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek 907,90 08.07.2020 2,16
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 1.208,43 08.07.2020 2,16
AGIO Kapitał PLUS 129,93 09.07.2020 0,02
AGIO Dochodowy PLUS (d. AGIO Oszczędnościowy PLUS) 104,91 09.07.2020 0,01
AGIO Stabilny PLUS 101,41 09.07.2020 0,08
AGIO Akcji PLUS 120,53 09.07.2020 0,07
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line
Fundusz/Subfundusz Data Zmiana (m/m)
AFORTI MICROLOANS FIZAN
30.06.2020 0,21
ALFA FIZ
30.06.2020 0,81
AGIO Globalny Kapitał
30.06.2020 0,68
AGIO Nieruchomości Komercyjnych
30.06.2020 1,17
AGIO Wierzytelności
30.06.2020 4,86
AGIO Wierzytelności PLUS
31.03.2020 11,86
AGIO Wierzytelności PLUS 2
30.06.2020 3,30
THC GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ
30.06.2020 5,60
InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ
30.06.2020 0,43
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
30.06.2020 1,18
POLARIS FIZ
30.06.2020 4,17

Uprzejmie informujemy, że wyceny certyfikatów niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych dostępne są dla Uczestników wyłącznie po zalogowaniu w Strefie Inwestora FIZ. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt mailowy pod adresem dystrybucja@agiofunds.pl.

Strefa Inwestora FIZ
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana
BETA ETF WIG20TR 30,46 09.07.2020 0,20
BETA ETF mWIG40TR 49,94 09.07.2020 0,38
BETA ETF WIG20short 419,01 09.07.2020 0,10
BETA ETF WIG20Lev 34,12 09.07.2020 0,26

Aktualności