• Fed już nie taki straszny

  Głównym wydarzeniem, które w najbliższym czasie będzie przykuwało uwagę inwestorów na całym świecie, będą wystąpienia szefa Fed przed komisjami Senatu i Izby Reprezentantów. Deklarowany już wcześniej optymizm rezerwy federalnej w kwestii stanu i perspektyw amerykańskiej gospodarki, powinien w wypowiedziach Jerome Powella zostać potwierdzony, a być może nawet wzmocniony. W związku z tym można się też spodziewać sugestii dokonania jeszcze dwóch podwyżek stóp procentowych w tym roku. Generalnie taka zapowiedź raczej nie powinna sprzyjać poprawie nastrojów na rynkach finansowych, szczególnie w…Więcej

 • Komentarze do wyników funduszy AgioFunds TFI

  Zapraszamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych, w których znajdą Państwo opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w czerwcu na rynkach: krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia wpłynęły na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach. Komentarz miesięczny – czerwiec 2018Więcej

 • Wiele zależy od dolara

  Od co najmniej kilku tygodni istotny wpływ na to co dzieje się na rynkach finansowych, a w szczególności na emerging markets, mają notowania dolara. Chodzi przy tym zarówno o kwestie związane z polityką pieniężną prowadzoną przez Fed, jak i o postrzeganie amerykańskiej waluty jako bezpiecznej przystani dla kapitału w warunkach podwyższonego ryzyka. Jeśli chodzi o niechęć do ryzykownych aktywów, trudno liczyć na szybką poprawę, głównie ze względu na kwestie geopolityczne oraz toczącą się wojnę handlową, której możliwe konsekwencje są jednym…Więcej

 • Czerwiec nie zachwycił, ale nie pozbawił szans

  Czerwiec, podobnie jak całe pierwsze półrocze, to niezbyt dobry czas z punktu widzenia giełdowych inwestorów. Spore nagromadzenie negatywnych czynników, zwłaszcza natury politycznej, wprawiło rynki w zaniepokojenie i zrodziło obawy o przyszłość tendencji wzrostowej. Na głównych giełdach korekta do tej pory osiągnęła niewielkie rozmiary. S&P500 od połowy czerwca zniżkował o 2,5 proc. a niemiecki DAX stracił 6 proc. Gorzej wiedzie się rynkom wschodzącym, których indeks MSCI Emerging Markets podszedł w czerwcu w dół o 8 proc. Na tym tle indeks naszych…Więcej

Notowania FIO/SFIO
Notowania FIZ
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
AGIO Kapitał 1.461,31 18.07.2018 0,03
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (d. AGIO Globalny) 934,10 18.07.2018 0,08
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 1.239,03 18.07.2018 0,65
AGIO Kapitał PLUS 124,90 18.07.2018 0,08
AGIO Pieniężny PLUS (d. AGIO Obligacji PLUS) 101,56 18.07.2018 0,01
AGIO Stabilny PLUS 100,89 18.07.2018 0,04
AGIO Akcji PLUS 128,35 18.07.2018 0,12
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line
Fundusz/Subfundusz Data Zmiana (m/m)
AFORTI MICROLOANS FIZAN
30.06.2018 0,02
ALFA
29.06.2018 4,33
AGIO Globalny Kapitał
29.06.2018 0,83
AGIO Market Neutral w likwidacji
16.07.2018 0,09
AGIO Nieruchomości Komercyjnych
29.06.2018 0,27
AGIO Wierzytelności
29.06.2018 0,25
AGIO Wierzytelności PLUS
30.06.2018 0,13
AGIO Wierzytelności PLUS 2
30.06.2018 0,06
THC GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ
29.06.2018 2,03

Uprzejmie informujemy, że wyceny certyfikatów niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych dostępne są dla Uczestników wyłącznie po zalogowaniu w Strefie Inwestora FIZ. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt mailowy pod adresem dystrybucja@agiofunds.pl.

Strefa Inwestora FIZ

Aktualności