AgioFunds TFI S.A. - fundusze inwestycyjne
 • Kwietniowy optymizm

  Kwiecień był kolejnym – po styczniu – znakomitym miesiącem na polskiej giełdzie. W porównaniu z pierwszym miesiącem roku widać  jednak kilka znaczących różnic. Wtedy wyróżniały sią na plus najmniejsze spółki, które wzrosły ponad 10%, ale generalnie cała giełda ruszyła z początkiem roku bardzo mocno do przodu. Obecnie wzrosty dotknęły głównie segment największych spółek (WIG20 wzrósł ponad 9%, podczas gdy np. sWIG80 „tylko” o 4,4%). Co ważniejsze jednak, wtedy, w styczniu inwestorzy gremialnie „rzucili się” na akcje nie tylko w Polsce,…Więcej

 • Co dalej z rynkiem obligacji ?

  Ostatnie niekorzystne wydarzenia w systemie bankowym w USA i Szwajcarii wywołały przejściowe negatywne reakcje na rynkach obligacji. Zdecydowane reakcje banków centralnych spowodowały bardzo szybkie uspokojenie rynków. Poziom inflacji globalnej od czwartego kwartału ubiegłego roku obniża się, choć jej aktualny poziom jest wyraźnie wyższy od oczekiwań bankierów centralnych. Największe sukcesy w walce z inflacją uzyskał amerykański bank centralny. Poziom inflacji zbliżył się do poziomu stóp procentowych FED. Już na początku maja przekonamy się czy amerykanie podniosą stopy procentowe o kolejne 0,25%…Więcej

 • Czy upadek Silicon Valley jest początkiem poważnych problemów? Czy dojdzie do powtórki z 2008 roku? Czy i jakie są podobieństwa do upadku Lehmana?

  Upadek Silicon Valley Bank ma związek raczej ze specyfiką tego banku niż szerokimi problemami sektora bankowego. Nie ma tu  żadnego podobieństwa do upadku Lehmana z 2008. Wówczas spadki cen nieruchomości doprowadziły do gwałtownej utraty wartości opartych na nich dłużnych instrumentów pochodnych (CDO). Lehman korzystając ze szczytu koniunktury jako bank inwestycyjny korzystał  z bardzo wysokiego zadłużenia rzędu 34 razy posiadane kapitały. W czasach hossy pozwalało to na ponadprzeciętne zyski, natomiast bessa nieruchomościowa błyskawicznie wyzerowała kapitały własne. Natomiast w przypadku SVB mamy…Więcej

 • Hossa trwa, a trend się utrzymuje ?

  O bieżącej sytuacji na rynkach i klimacie do inwestycji rozmawiali Mariusz Jagodziński, prezes AgioFunds TFI, oraz red. Robert Stanilewicz. Sytuacja na giełdach europejskich, w tym w Polsce, jest znacznie lepsza niż za oceanem. Powrót kapitału na rynek krajowy można było zauważyć już w styczniu. W ostatnich tygodniach, po chwilowym odpływie środków, popyt ponownie przewyższa podaż. W ocenie Prezesa AgioFunds TFI SA, w obecnej sytuacji zarządzający powinni koncentrować się na wyborze spółek, które wykazują potencjał wzrostu w dłuższym horyzoncie czasowym. By wygrać z rynkiem…Więcej

Notowania FIO/SFIO
Notowania FIZ
BETA ETF
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
AGIO Kapitał 1.690,59 24.05.2023 0,40
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek 1.649,72 24.05.2023 0,61
AGIO Akcji Globalnych (dawniej AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych) 1.489,99 24.05.2023 1,01
AGIO Kapitał PLUS 140,43 29.05.2023 0,01
AGIO Dochodowy PLUS (d. AGIO Oszczędnościowy PLUS) 110,33 29.05.2023 0,02
AGIO Stabilny PLUS 121,80 29.05.2023 0,03
AGIO Akcji PLUS 190,04 29.05.2023 0,08
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line
Fundusz/Subfundusz Data Zmiana (m/m)
ALFA FIZ
28.04.2023 0,16
AGIO Nieruchomości Komercyjnych
28.04.2023 1,03
THC GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ
28.04.2023 4,38
InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ
28.04.2023 0,29
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
28.04.2023 0,34
POLARIS FIZ
28.04.2023 3,07

Uprzejmie informujemy, że wyceny certyfikatów niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych dostępne są dla Uczestników wyłącznie po zalogowaniu w Strefie Inwestora FIZ. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt mailowy pod adresem dystrybucja@agiofunds.pl.

Strefa Inwestora FIZ
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana
BETA ETF WIG20TR 34,92 29.05.2023 0,20
BETA ETF mWIG40TR 68,89 29.05.2023 0,28
BETA ETF WIG20short 322,36 29.05.2023 0,27
BETA ETF WIG20Lev 32,56 29.05.2023 0,46
BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged 139,89 29.05.2023 0,05
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged 73,32 29.05.2023 0,04
BETA ETF WIGtech 135,70 29.05.2023 0,45
Beta ETF sWIG80TR 311,33 29.05.2023 0,22
Beta ETF TBSP 190,83 29.05.2023 0,27

Aktualności