INFORMACJA O ZMIANIE ZASAD WYCENY NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW LOKAT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH - AgioFunds