Komentarze - AgioFunds

Aktualności

Komentarze

Fundusze AgioFunds TFI SA na fali

Od początku 2021 roku najlepsze fundusze akcji polskich zarobiły ponad 20 procent i zdystansowały główne indeksy na GPW. Jak wynika z najnowszego zestawienia branżowego portalu analizy.pl na pięć funduszy o najwyższej stopie zwrotu aż trzy to  fundusze AgioFunds TFI SA: AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (26,3% YTD i 80,8% 12M), AGIO Akcji Plus (22,6% YTD i 59,3% 12M) i AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (21,7% YTD i 71,1% 12M). Co więcej według analityków trwająca już od kilku miesięcy koniunktura na…

Czytaj więcej

Czy i jak zmieniło się inwestowanie w różne klasy aktywów w czasie pandemii? – INVEST CUFFS 2021

 Na ten temat debatowali w drugim dniu targów INVEST CUFFS 2021 eksperci reprezentujący Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, wśród nich Prezes Zarządu AgioFunds TFI S.A. Mariusz Jagodziński. Choć początkowo koronawirus zatrząsł rynkami i spowodował odpływy z funduszy, szybko wróciły one jednak do równowagi. Jak podkreślali dyskutanci, od ubiegłego roku TFI notują rosnącą sprzedaż i wzrost zainteresowania różnymi formami aktywów: od papierów dłużnych, poprzez nieruchomości i kruszce, do funduszy akcji. Tylko w samym marcu 2021 do funduszy inwestycyjnych napłynęły kolejne 2 mld złotych….

Czytaj więcej

Czy warto inwestować w fundusze akcji polskich spółek?

Czy warto inwestować w fundusze akcji polskich spółek? Odpowiedź na to przynosi Gazeta Giełdy „Parkiet” podkreślając, że od początku roku notują one znacznie lepsze wyniki niż indeks dużych spółek, który znalazł się pod kreską. Na dowód zamieszczono zestawienie funduszy, które od stycznia 2021 roku przyniosły inwestorom najwyższą stopę zwrotu. W czołowej czwórce znalazły się aż trzy fundusze AgioFunds: AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (19,7%), AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (15%) i AGIO Akcji Plus (14%).   Pełny tekst artykułu w…

Czytaj więcej