Aktualności

Komentarze

Komentarze do wyników funduszy AgioFunds TFI

Zapraszamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych, w których znajdą Państwo opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w czerwcu na rynkach: krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia wpłynęły na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach. Komentarz miesięczny – czerwiec 2018

Czytaj więcej

Wiele zależy od dolara

Od co najmniej kilku tygodni istotny wpływ na to co dzieje się na rynkach finansowych, a w szczególności na emerging markets, mają notowania dolara. Chodzi przy tym zarówno o kwestie związane z polityką pieniężną prowadzoną przez Fed, jak i o postrzeganie amerykańskiej waluty jako bezpiecznej przystani dla kapitału w warunkach podwyższonego ryzyka. Jeśli chodzi o niechęć do ryzykownych aktywów, trudno liczyć na szybką poprawę, głównie ze względu na kwestie geopolityczne oraz toczącą się wojnę handlową, której możliwe konsekwencje są jednym…

Czytaj więcej

Czerwiec nie zachwycił, ale nie pozbawił szans

Czerwiec, podobnie jak całe pierwsze półrocze, to niezbyt dobry czas z punktu widzenia giełdowych inwestorów. Spore nagromadzenie negatywnych czynników, zwłaszcza natury politycznej, wprawiło rynki w zaniepokojenie i zrodziło obawy o przyszłość tendencji wzrostowej. Na głównych giełdach korekta do tej pory osiągnęła niewielkie rozmiary. S&P500 od połowy czerwca zniżkował o 2,5 proc. a niemiecki DAX stracił 6 proc. Gorzej wiedzie się rynkom wschodzącym, których indeks MSCI Emerging Markets podszedł w czerwcu w dół o 8 proc. Na tym tle indeks naszych…

Czytaj więcej