Komentarze - AgioFunds

Aktualności

Komentarze

Kolejne wyróżnienie funduszy AgioFunds TFI SA

Po udanym 2020 roku, fundusze AgioFunds TFI SA notują znów dobre wyniki. Jak wynika z danych portalu Analizy.pl w TOP 5 najlepszych funduszy pod względem stopy zwrotu są aż 4 fundusze inwestujące w małe i średnie spółki. Na podium znalazły się: AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek oraz AGIO Akcji Plus, które osiągnęły stopy zwrotu powyżej 30%. Wyprzedził je tylko fundusz QUERCUS Agresywny. Oznacza, że w czasie hossy pobiliśmy zarówno szeroki szeroki rynek jak i benchmarki (WIG40 +22% oraz sWIG80…

Czytaj więcej

Zmiana zasad wyceny aktywów od 01.07.2021 r.

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2021 r. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne i depozytariusze są obowiązani zapewnić dostosowanie rachunkowości funduszy do nowych przepisów rozporządzenia[1]. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. zasad wyceny niektórych aktywów znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych. Wprowadzenie przez ustawodawcę od 1 lipca 2021 r. obowiązku wyceny aktywów z zastosowaniem nowych modeli może doprowadzić do zmiany wartości niektórych składników portfela inwestycyjnego. W praktyce zmiany dotyczą np. aktywów nienotowanych na rynku zorganizowanym, które znajdują się w portfelu danego funduszu lub subfunduszu….

Czytaj więcej

Spotkanie on-line w ramach akcji ONKOODPOWIEDZIALNI, której Partnerem został AgioFunds TFI SA

Już w najbliższą środę 23 czerwca o 19.30 odbędzie się pierwsze spotkanie on-line w ramach akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, której Partnerem został AgioFunds TFI SA. Wezmą w nim udział: mgr Adrianna Sobol – psychoonkolog z Fundacji Onkocafe – Razem Lepiej, na co dzień pracująca z pacjentami przewlekle chorymi i popularyzująca wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz dr. n. med. Maciej Olszewski – specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, certyfikowany operator robota Da Vinci. Eksperci opowiedzą o profilaktyce nowotworów ginekologicznych i nowoczesnych formach ich…

Czytaj więcej