Wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI - AgioFunds

Aktualności

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI

7,79 mld zł – tyle wynosi wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI na koniec kwietnia br.

Aktywa funduszy AgioFunds TFI, skierowanych do szerokiego grona inwestorów, wyniosły 1,35 mld zł. Aktywa funduszy dedykowanych, skierowanych do określonych inwestorów, bądź ograniczonej liczby inwestorów, wyniosły 6,44 mld zł. W stosunku do ubiegłego roku dynamika wzrostu wynosi ponad 362 mln.

Na koniec kwietnia br. Towarzystwo zarządzało łącznie 63 funduszami, w tym 7 subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, 10 funduszami zamkniętymi oferowanymi w dystrybucji niepublicznej oraz 46 funduszami dedykowanymi.