WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO POD ZARZĄDZANIEM AGIOFUNDS TFI - AgioFunds

Aktualności

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO POD ZARZĄDZANIEM AGIOFUNDS TFI

Na koniec maja wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wynosi 7,8 mld zł. 

Aktywa funduszy AgioFunds TFI, skierowanych do szerokiego grona inwestorów, wyniosły 1,37 mld zł. Aktywa funduszy dedykowanych, skierowanych do określonych inwestorów, bądź ograniczonej liczby inwestorów, wyniosły 6,43 mld zł. W stosunku do ubiegłego roku dynamika wzrostu wynosi blisko 372 mln.

Na koniec maja br. Towarzystwo zarządzało łącznie 62 funduszami, w tym 7 subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, 10 funduszami zamkniętymi oferowanymi w dystrybucji niepublicznej oraz 45 funduszami dedykowanymi.