Zmiana w składzie Zarządu AgioFunds TFI S.A. - AgioFunds

Aktualności

Zmiana w składzie Zarządu AgioFunds TFI S.A.

AgioFunds TFI S.A. informuje, że w dniu 30 października 2019 roku Pan Adam Dakowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce. Funkcja ta została powierzona z tym samym dniem Panu Dariuszowi Wieloch – dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki.