Komentarze do wyników AgioFunds TFI - AgioFunds

Aktualności

Komentarze do wyników AgioFunds TFI

Od tego miesiąca zachęcamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych. Zarządzający wskazują jakie były najważniejsze wydarzenia na rynkach – krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia przełożyły się na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących miesiącach.

Komentarz miesięczny – listopad 2017