• Banki centralne nie powiedziały ostatniego słowa

  Choć amerykańska rezerwa federalna i Europejski Bank Centralny dość jasno zakomunikowały swoje decyzje i stanowiska w kwestii polityki pieniężnej, inwestorzy jeszcze przez jakiś czas będą dokonywali interpretacji tego, czego się dowiedzieli. Na rynkach finansowych należy się więc spodziewać w najbliższym czasie jeszcze pewnych przetasowań. Sprawa nie jest prosta o tyle, że rozpatrywać należy nie tyle decyzje poszczególnych banków, ale trzeba dokonać oceny łącznego ich wpływu na sytuację i perspektywy jej rozwoju. Pierwsze reakcje bywają czasem mylące, warto więc obserwować, jak…Więcej

 • Komentarze do wyników AgioFunds TFI

  Zapraszamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych, w których znajdą Państwo opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w maju na rynkach: krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia wpłynęły na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach. Komentarz miesięczny – maj 2018Więcej

 • Fed i EBC wskażą kierunek

  Czerwcowe posiedzenia głównych banków centralnych, które odbędą się już w tym tygodniu, mogą mieć decydujące znaczenie dla rynków finansowych przynajmniej w perspektywie średnioterminowej, obejmującej najbliższe miesiące. Stanie się tak, jeśli ich deklaracje będą jednoznaczne i tak zostaną przez inwestorów zinterpretowane. Powinny one przesądzić o relacjach między euro i dolarem, a to właśnie ten czynnik ma kluczowy wpływ na sytuację w pozostałych segmentach rynku finansowego. Szczególnie wyczulone na kondycję dolara są waluty i giełdy krajów zaliczanych do emerging markets, a więc…Więcej

 • Majowa promocja wbrew fundamentom

  Maj okazał się miesiącem niezbyt pomyślnym z punktu widzenia posiadaczy akcji polskich spółek, ale nie dał racjonalnych powodów rezygnacji z inwestycji. Dla bardziej odpornych na emocje stworzył wiele okazji do kupna mocno przecenionych walorów, z myślą o zyskach w dłuższej perspektywie. Powierzchowne spojrzenie na warszawski parkiet może prowadzić do wniosku, że sytuacja na nim nie jest najlepsza i nie idzie w dobrym kierunku. W maju na wartości straciły wszystkie główne indeksy, choć skala przeceny była mocno zróżnicowana. Wskaźnik największych spółek…Więcej

Notowania FIO/SFIO
Notowania FIZ
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
AGIO Kapitał 1.461,44 20.06.2018 0,19
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (d. AGIO Globalny) 959,19 20.06.2018 1,99
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 1.256,25 20.06.2018 2,66
AGIO Kapitał PLUS 124,60 21.06.2018 0,08
AGIO Pieniężny PLUS (d. AGIO Obligacji PLUS) 101,45 21.06.2018 0,04
AGIO Stabilny PLUS 101,04 21.06.2018 0,13
AGIO Akcji PLUS 129,73 21.06.2018 0,59
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line
Fundusz/Subfundusz Data Zmiana (m/m)
AFORTI MICROLOANS FIZAN
30.05.2018 0,72
ALFA
30.05.2018 3,20
AGIO Globalny Kapitał
30.05.2018 0,07
AGIO Market Neutral
01.06.2018 0,17
AGIO Nieruchomości Komercyjnych
30.05.2018 0,28
AGIO Wierzytelności
30.05.2018 0,22
AGIO Wierzytelności PLUS
30.05.2018 0,12
AGIO Wierzytelności PLUS 2
30.05.2018 0,22
THC GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ
30.05.2018 2,31

Uprzejmie informujemy, że wyceny certyfikatów niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych dostępne są dla Uczestników wyłącznie po zalogowaniu w Strefie Inwestora FIZ. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt mailowy pod adresem dystrybucja@agiofunds.pl.

Strefa Inwestora FIZ

Aktualności