• Niepewność nie oznacza rezygnacji

  Rozpoczęta w pierwszych dniach lutego dynamiczna spadkowa korekta, zmąciła optymizm panujący na rynkach finansowych od dłuższego czasu. W miejsce spokoju pojawiła się niepewność. Głównym powodem niepokoju stało się przypuszczenie, że Fed gotów byłby przyspieszyć zaostrzanie swej polityki pieniężnej, czyli dokonać w tym roku nie trzech podwyżek stóp procentowych, z czym rynki już się pogodziły, lecz czterech. Podstawą tego przypuszczenia stały się zaskakująco dobre dane z amerykańskiego rynku pracy. Choć nie wszystkie parametry makroekonomiczne były równie optymistyczne, niepewność pozostała. Jeśli chodzi…Więcej

 • Komentarze do wyników AgioFunds TFI

  Zapraszamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych, w których znajdą Państwo opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w lutym na rynkach: krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia wpłynęły na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach. Komentarz miesięczny – luty 2018Więcej

 • Korekta solidna, ale niegroźna

  Luty przyniósł kontynuację spadkowej korekty i wyraźne jej pogłębienie. Jej skala nie stanowi jeszcze powodu do niepokoju, jednak przyczyny, które sprowokowały jej nadejście powinny skłaniać do ostrożności i zostać uwzględnione w budowaniu strategii na najbliższe miesiące. Rozpoczęta pod koniec stycznia korekta, w lutym nabrała wyraźnego przyspieszenia i przeciągnęła się na pierwsze dni marca. Powodów jej wystąpienia można upatrywać w trzech obszarach. Po pierwsze, stanowi ona naturalną konsekwencję rynkowych cykli, zgodnie z którymi po silnych i długotrwałych zwyżkach przychodzi ochłodzenie nastrojów,…Więcej

 • Słaby dolar łagodzi ryzyko wyższych stóp w USA

  Silny wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wciąż jest czynnikiem skupiającym uwagę rynków finansowych i budzącym zaniepokojenie inwestorów. Tym bardziej, że tendencja ta, poza jednorazowym ruchem z pierwszych dni lutego, nie poddaje się poważniejszej korekcie, choć ostatnio wyraźnie wyhamowała. Rentowność papierów dziesięcioletnich od kilku dni utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 2,9 proc. Jej ewentualny ruch w górę, w kierunku 3 proc., mógłby stać się powodem powrotu nerwowości, choć dopiero wyraźne i trwałe przekroczenie tego poziomu można by uznać za istotne…Więcej

Notowania FIO/SFIO
Notowania FIZ
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
AGIO Kapitał 1.451,18 14.03.2018 0,08
AGIO Globalny 1.014,07 14.03.2018 0,11
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 1.363,53 14.03.2018 0,61
AGIO Kapitał PLUS 124,12 19.03.2018 0,00
AGIO Obligacji PLUS 101,21 19.03.2018 0,01
AGIO Stabilny PLUS 103,43 19.03.2018 0,39
AGIO Akcji PLUS 139,73 19.03.2018 1,23
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
ALFA 1.024,72 28.02.2018 2,07
AGIO Globalny Kapitał 1.057,07 28.02.2018 0,40
AGIO Market Neutral 957,75 01.03.2018 5,97
AGIO Nieruchomości Komercyjnych 1.147,20 28.02.2018 0,30
AGIO Wierzytelności 267,15 28.02.2018 0,40
AGIO Wierzytelności PLUS 228,31 28.02.2018 0,25
AGIO Wierzytelności PLUS 2 205.893,82 28.02.2018 1,32
DALEKI WSCHÓD FIZ Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu 968,60 28.02.2018 0,40
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line

Aktualności