• Giełdy odporne na niepokoje

  Na głównych światowych rynkach akcji od ponad dwóch tygodni trwa konsekwentne odrabianie strat po niedawnej silnej spadkowej korekcie. Wszystko wskazuje na to, że giełdy zdyskontowały już większość obaw i potencjalnych zagrożeń, a inwestorzy odważniej przystąpili do zakupów, licząc na trwałą, przynajmniej w średnim terminie, poprawę sytuacji. Warto zwrócić uwagę, że nastroje uległy zdecydowanej poprawie, mimo że spora część czynników powodujących niepewność i niechęć do ryzykownych aktywów jeszcze nie ustąpiła bądź ich wpływ nie został ostatecznie wyjaśniony. Takie zachowanie się globalnego…Więcej

 • Komentarze do wyników AgioFunds TFI

  Zapraszamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych, w których znajdą Państwo opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w marcu na rynkach: krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia wpłynęły na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach. Komentarz miesięczny – marzec 2018Więcej

 • Niskie wyceny i wyższe ryzyko

  Większość posiadaczy oszczędności zdecydowanie preferuje najbardziej bezpieczne i najprostsze formy ich lokowania, choć jednocześnie nie przynoszą one zbyt wysokich profitów. Ostrożność to wciąż konsekwencja kryzysu finansowego, mimo że od jego wybuchu minęło już dziesięć lat. Niewielkie zyski z lokat i obligacji, ostatnio coraz mocniej uszczuplane przez inflację, to efekt rekordowo niskich stóp procentowych, będących także „pokłosiem” owego kryzysu. Poszukiwanie alternatyw sprowadza się głównie do funduszy o najbardziej bezpiecznym profilu portfela, a więc obligacji i instrumentów rynku pieniężnego. Rynek akcji, który…Więcej

 • Niepewność nie oznacza rezygnacji

  Rozpoczęta w pierwszych dniach lutego dynamiczna spadkowa korekta, zmąciła optymizm panujący na rynkach finansowych od dłuższego czasu. W miejsce spokoju pojawiła się niepewność. Głównym powodem niepokoju stało się przypuszczenie, że Fed gotów byłby przyspieszyć zaostrzanie swej polityki pieniężnej, czyli dokonać w tym roku nie trzech podwyżek stóp procentowych, z czym rynki już się pogodziły, lecz czterech. Podstawą tego przypuszczenia stały się zaskakująco dobre dane z amerykańskiego rynku pracy. Choć nie wszystkie parametry makroekonomiczne były równie optymistyczne, niepewność pozostała. Jeśli chodzi…Więcej

Notowania FIO/SFIO
Notowania FIZ
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
AGIO Kapitał 1.457,27 18.04.2018 0,05
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (d. AGIO Globalny) 985,68 18.04.2018 0,61
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 1.327,77 18.04.2018 0,85
AGIO Kapitał PLUS 124,41 20.04.2018 0,02
AGIO Pieniężny PLUS (d. AGIO Obligacji PLUS) 101,35 20.04.2018 0,04
AGIO Stabilny PLUS 103,10 20.04.2018 0,26
AGIO Akcji PLUS 138,90 20.04.2018 0,99
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line

Aktualności