• Słaby dolar łagodzi ryzyko wyższych stóp w USA

  Silny wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wciąż jest czynnikiem skupiającym uwagę rynków finansowych i budzącym zaniepokojenie inwestorów. Tym bardziej, że tendencja ta, poza jednorazowym ruchem z pierwszych dni lutego, nie poddaje się poważniejszej korekcie, choć ostatnio wyraźnie wyhamowała. Rentowność papierów dziesięcioletnich od kilku dni utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 2,9 proc. Jej ewentualny ruch w górę, w kierunku 3 proc., mógłby stać się powodem powrotu nerwowości, choć dopiero wyraźne i trwałe przekroczenie tego poziomu można by uznać za istotne…Więcej

 • Komentarze do wyników AgioFunds TFI

  Zapraszamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych, w których znajdą Państwo opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w styczniu na rynkach: krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia wpłynęły na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach. Komentarz miesięczny – styczeń 2018  Więcej

 • Korekta bez paniki

  Choć skala ostatnich spadków wydaje się pokaźna, to jednak gdy na sytuację na giełdach spojrzeć z dłuższej perspektywy, nie wygląda ona zbyt groźnie. Trzeba pamiętać, że warszawskie indeksy mają za sobą kilkunastomiesięczny okres dynamicznych wzrostów. Tąpnięcie notowań, szczególnie widowiskowe na głównych światowych parkietach, nie spowodowało panicznej reakcji i większej wyprzedaży. Co prawda trudno jeszcze wyrokować o zakończeniu korekty, to jednak nie widać specjalnej awersji do akcji, a część bardziej odważnych inwestorów przystąpiła do zakupów. Ostrożność nadal jest wskazana, natomiast pożegnanie…Więcej

 • Styczniowa euforia skorygowana

  Styczeń na warszawskim parkiecie zapowiadał się rewelacyjnie. Indeks szerokiego rynku ustanowił wreszcie nowy historyczny rekord, a wskaźnik największych spółek dotarł do poziomu najwyższego od prawie siedmiu lat. Tak dynamiczna zwyżka miała jednak małe szanse kontynuacji i koniec miesiąca przyniósł spadkową korektę. Na miano najważniejszego wydarzenia, nie tylko w wymiarze symbolicznym, zasługuje oczywiście pokonanie przez WIG poprzedniego rekordu, ustanowionego w lipcu 2007 r. Nie mniej istotne było jednak także sforsowanie przez WIG20 poziomu górnego ograniczenia konsolidacji z lat 2012-2015, z której…Więcej

Notowania FIO/SFIO
Notowania FIZ
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
AGIO Kapitał 1.448,01 21.02.2018 0,03
AGIO Globalny 1.012,72 21.02.2018 0,42
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 1.390,37 21.02.2018 0,78
AGIO Kapitał PLUS 123,89 22.02.2018 0,00
AGIO Obligacji PLUS 101,15 22.02.2018 0,01
AGIO Stabilny PLUS 104,89 22.02.2018 0,13
AGIO Akcji PLUS 148,36 22.02.2018 0,22
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line
Fundusz/Subfundusz Wartość [PLN] Data Zmiana Kup
ALFA 1.046,36 31.01.2018 2,34
AGIO Globalny Kapitał 1.052,86 31.01.2018 0,26
AGIO Market Neutral 1.018,59 01.02.2018 0,25
AGIO Nieruchomości Komercyjnych 1.143,76 31.01.2018 0,39
AGIO Wierzytelności 268,23 31.01.2018 0,43
AGIO Wierzytelności PLUS 227,75 31.01.2018 1,05
AGIO Wierzytelności PLUS 2 203.201,91 31.01.2018 0,28
DALEKI WSCHÓD FIZ Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu 964,74 31.01.2018 0,88
Strefa Inwestora FIZ Zainwestuj on-line

Aktualności