AGIO Kapitał PLUS wyróżniony w konkursie Alfy 2019 w kategorii fundusze dłużne polskich papierów korporacyjnych!

18 marca 2020

AGIO Kapitał PLUS by @AgioFunds TFI SA wyróżniony w konkursie Alfy 2019 by @Analizy.pl w kategorii fundusze dłużne polskich papierów korporacyjnych!

 

Więcej: https://www.analizy.pl/fundusze/alfy/2019

Zarządzający: Zbigniew Kowalczyk (https://agiofunds.pl/onas/zarzadzajacy/)

 

Autorski model zarządzania:

☑ autorski model oceny ryzyka kredytowego, na podstawie którego każdemu emitentowi nadawany jest rating,

☑ systematyczny przegląd nowych emisji obligacji oraz wybór najbardziej perspektywicznych,

☑ stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz szacowanie ryzyka całego portfela,

☑ dywersyfikacja pomiędzy obligacjami przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i stabilnych perspektywach wzrostu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa. Roczna stopa zwrotu to 2,89%.

 

Więcej o funduszu: https://agiofunds.pl/fundusz/agio-kapital-plus/

#GPW #TFI #FunduszeInwestycyjne #NiezależneTFI

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA