Zarządzający

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Adam Dakowicz

Adam Dakowicz

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. W latach 1997 – 2001 zatrudniony w Domach Maklerskich BIG-BG, BOŚ, Wood&Company, odpowiednio na stanowiskach maklera, maklera giełdowego oraz szefa maklerów. Od 2001r. związany z obszarami asset management i private banking Grupy mBanku (dawniej BRE Bank S.A.) W latach 2007 – 2009 Członek Zarządu spółki z Grupy mBanku (danej BRE Wealth Management S.A.) Akcjonariusz AgioFunds TFI S.A.

Departament Zarządzania Aktywami

Zbigniew Kowalczyk

Zbigniew Kowalczyk

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 108, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 438, ur. 1970r. W latach 1994 – 1998 zatrudniony w DM Dromex S.A., BM BDK S.A., TFP Fidelia S.A. odpowiednio na stanowiskach: analityka finansowego, maklera papierów wartościowych. W latach 2001 – 2007 zatrudniony w Mostostal Warszawa na stanowisku specjalisty ds. analiz finansowych. Od 2005 do 2007r. związany z Sampo TUnŻ S.A. Od 2007 do 2010r. pełnił funkcję zarządzającego aktywami w Nordea Polska TUnŻ S.A. Od 2010r. doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI S.A.

Wojciech Juroszek

Wojciech Juroszek

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 325, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 2306, ur. 1985r. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2010r. doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI S.A.

 Bartosz Arenin

Bartosz Arenin

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych. Przed dołączeniem do zespołu AgioFunds TFI S.A. pracował w Copernicus Capital TFI S.A., gdzie pełnił funkcję zarządzającego w segmencie akcyjnym. Wcześniej zdobywał doświadczenie jako analityk rynku akcji w Domu Maklerskim PKO BP, jak również w dziale wycen spółki doradczej Deloitte Advisory. Posiada ponadprzeciętne doświadczenie w zakresie selekcji i analizowania spółek, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie Go w 2014 roku przez serwis Citywire Global, jako jedynego Polaka w zestawieniu, wśród dwudziestu najlepszych zarządzających na świecie. Bartek pozostaje również  trzykrotnym laureatem nagrody „Złotego Portfela” Gazety „Parkiet” przyznawanej zarządzającym osiągającym najwyższe stopy zwrotu w poszczególnych latach.

DSC_1784

Marcin Bogusz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość, gdzie obecnie przygotowuje badania do rozprawy doktorskiej na temat efektywności strategii inwestycyjnych neutralnych rynkowo. Od 2009 roku posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 2284), od 2012 licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 397). Przed dołączeniem do zespołu AgioFunds TFI S.A. pracował, jako makler w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., jako analityk inwestycyjny w Domu Maklerskim AmerBrokers S.A. i jako zarządzający funduszami inwestycyjnymi w Copernicus Capital TFI S.A. Specjalizuje się w zarządzaniu strategiami akcyjnymi i neutralnymi rynkowo, ze szczególnym uwzględnieniem akcji notowanych na rynkach zagranicznych.

DSC_1877

BaiHui Jiang

Absolwentka Instytutu Języków Obcych Uniwersytetu Dalian (Dalian Foreign Language Institute) oraz państwowego Uniwersytetu Radia i Telewizji w Harbinie (Harbin Radio and Television University). Od 1999 roku była związana z Harbinskim Oddziałem Banku Postal Savings Bank of China i Donghai Securities Asset Management w Północno Wschodniej prowincji Heilongjiang, gdzie była odpowiedzialna za rozwój sieci sprzedaży produktów rządowych funduszy inwestycyjnych, analizę sektora finansowego, medialnego i odzieżowego oraz promocje chińskiego rynku kapitałowego w tej części Chin. Uczestniczyła w licznych szkoleniach organizowanych przez giełdy Dalian Commodity Exchange i Shanghai Stock Exchange z zakresu funkcjonowania instrumentów finansowych notowanych na giełdach Shanghai, Shenzhen, Dalian, Hong Kong Exchange. Do Polski przyjechała w 2008 roku, gdzie rozpoczęła naukę języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Łódzkim. W 2010 roku współtworzyła jedną z pierwszych szkół języka chińskiego w Warszawie – The Great Wall Chinese School oraz Centrum Języka Chińskiego. Dodatkowo świadczy usługi konsultingowe i organizacyjne dla firm chińskich otwierających swoje przedstawicielstwa w Polsce, a także dla firm polskich zainteresowanych i działających na rynku chińskim. Płynnie mówi w języku angielskim i komunikatywnie w języku polskim.

3v6u6502got

Kamil Gaworecki

Zarządzający jednymi z największych aktywów akcyjnych na krajowym rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych – ich łączna wartość wynosi prawie 3 mld PLN, posiada 10-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, zarówno po stronie sell-side, jak i buy-side (OFE, TFI, AM) – TMS Brokers, Nordea OFE, TFI PZU. Posiada licencję Charted Alternative Investment Analyst (CAIA), licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz Maklera Papierów Wartościowych. Absolwent bankowości inwestycyjnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wśród najważniejszych sukcesów zawodowych znajdują się: restrukturyzacja portfela inwestycyjnego Nordea OFE; awans funduszu z 14 na 4 miejsce w ciągu roku; „Złoty Portfel” za najlepszy fundusz zrównoważony w 2012 roku; wielokrotne zwycięstwa w miesięcznych rankingach funduszy Pulsu Biznesu.

3v6u6390got
Mariusz Jagodziński

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117.
Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 1994 roku, w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, jako analityk papierów wartościowych. Przez następne trzy lata pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego S.A., będąc odpowiedzialnym przede wszystkim za gwarantowanie emisji akcji oraz zarządzanie portfelem handlowym banku. W latach 1997 – 2002 był Dyrektorem w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku, osiągając rokrocznie ponadprzeciętne wyniki zarządzanych portfeli. W połowie 2001 roku Zarząd Kredyt Banku SA (aktualnie grupa kapitałowa KBC z Belgii) zlecił mu misję stworzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W utworzonym TFI powierzono mu następnie funkcję Członka Zarządu. Od marca 2002 roku do października 2005, zatrudniony był jako Dyrektor Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami TP Invest Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za całość działalności operacyjnej spółki i z sukcesem przeprowadził szereg transakcji, w tym o istotnej wartości, jak również nadzorował wdrażane w spółkach zależnych programy restrukturyzacji kosztowej. Przez szereg lat pełnił funkcje członka rad nadzorczych – w tym również funkcję przewodniczącego – m.in. w takich podmiotach, jak: Telefon 2000 Sp. z o.o., TP TELTECH Sp. z o.o., Enerkom Sp. z o.o. Równocześnie, od czterech lat łączy praktykę zawodową z pracą naukową z zakresu wycen przedsiębiorstw w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

3v6u6578got
Michał Szukalski

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 75, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1137.
W latach 1994-1997 pracował w Banku Gdańskim SA (później BIG Bank Gdański) początkowo jako analityk, a następnie zarządzający portfelem akcji banku. W kolejnych latach, jako doradca inwestycyjny, zarządzał portfelami klientów w Amerbrokers SA. W okresie: 2000 – 2002 pracował na stanowisku menadżera ds. nadzoru właścicielskiego w Optimus SA, gdzie był odpowiedzialny  za restrukturyzację spółek Grupy Kapitałowej, a następnie, jako Członek Zarządu w Optimus RE spółki zależnej Optimus SA, odpowiadał za finansową stronę jej działalności. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Wicedyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej oraz University Quebec of Montreal i Szkoły Głównej Handlowej.