Zarządzający

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Adam Dakowicz

Adam Dakowicz

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. W latach 1997 – 2001 zatrudniony w Domach Maklerskich BIG-BG, BOŚ, Wood&Company, odpowiednio na stanowiskach maklera, maklera giełdowego oraz szefa maklerów. Od 2001r. związany z obszarami asset management i private banking Grupy mBanku (dawniej BRE Bank S.A.) W latach 2007 – 2009 Członek Zarządu spółki z Grupy mBanku (danej BRE Wealth Management S.A.) Akcjonariusz AgioFunds TFI S.A.

Departament Zarządzania Aktywami

Zbigniew Kowalczyk

Zbigniew Kowalczyk

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 108, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 438, ur. 1970r. W latach 1994 – 1998 zatrudniony w DM Dromex S.A., BM BDK S.A., TFP Fidelia S.A. odpowiednio na stanowiskach: analityka finansowego, maklera papierów wartościowych. W latach 2001 – 2007 zatrudniony w Mostostal Warszawa na stanowisku specjalisty ds. analiz finansowych. Od 2005 do 2007r. związany z Sampo TUnŻ S.A. Od 2007 do 2010r. pełnił funkcję zarządzającego aktywami w Nordea Polska TUnŻ S.A. Od 2010r. doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI S.A.

Wojciech Juroszek

Wojciech Juroszek

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 325, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 2306, ur. 1985r. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2010r. doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI S.A.

 

Marcin Bogusz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość, gdzie obecnie przygotowuje badania do rozprawy doktorskiej na temat efektywności strategii inwestycyjnych neutralnych rynkowo. Od 2009 roku posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 2284), od 2012 licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 397). Przed dołączeniem do zespołu AgioFunds TFI S.A. pracował, jako makler w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., jako analityk inwestycyjny w Domu Maklerskim AmerBrokers S.A. i jako zarządzający funduszami inwestycyjnymi w Copernicus Capital TFI S.A. Specjalizuje się w zarządzaniu strategiami akcyjnymi i neutralnymi rynkowo, ze szczególnym uwzględnieniem akcji notowanych na rynkach zagranicznych.

BaiHui Jiang

Absolwentka Instytutu Języków Obcych Uniwersytetu Dalian (Dalian Foreign Language Institute) oraz państwowego Uniwersytetu Radia i Telewizji w Harbinie (Harbin Radio and Television University). Od 1999 roku była związana z Harbinskim Oddziałem Banku Postal Savings Bank of China i Donghai Securities Asset Management w Północno Wschodniej prowincji Heilongjiang, gdzie była odpowiedzialna za rozwój sieci sprzedaży produktów rządowych funduszy inwestycyjnych, analizę sektora finansowego, medialnego i odzieżowego oraz promocje chińskiego rynku kapitałowego w tej części Chin. Uczestniczyła w licznych szkoleniach organizowanych przez giełdy Dalian Commodity Exchange i Shanghai Stock Exchange z zakresu funkcjonowania instrumentów finansowych notowanych na giełdach Shanghai, Shenzhen, Dalian, Hong Kong Exchange. Do Polski przyjechała w 2008 roku, gdzie rozpoczęła naukę języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Łódzkim. W 2010 roku współtworzyła jedną z pierwszych szkół języka chińskiego w Warszawie – The Great Wall Chinese School oraz Centrum Języka Chińskiego. Dodatkowo świadczy usługi konsultingowe i organizacyjne dla firm chińskich otwierających swoje przedstawicielstwa w Polsce, a także dla firm polskich zainteresowanych i działających na rynku chińskim. Płynnie mówi w języku angielskim i komunikatywnie w języku polskim.