AgioFunds TFI

AgioFunds TFI SA jest licencjonowanym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, działającym na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Na rynku funduszy inwestycyjnych obecni jesteśmy od kwietnia 2009 roku.

Jesteśmy w 100% polską, prywatną i niezależną instytucją finansowa, niezwiązaną kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego. AgioFunds stanowi alternatywę dla grup finansowych, dla których usługa zarządzania aktywami to tylko część prowadzonego biznesu.

W ofercie naszego Towarzystwa znaleźć można obecnie piętnaście funduszy inwestycyjnych: AGIO Agresywny, AGIO Globalny, AGIO Kapitał, AGIO Kapitał PLUS, AGIO Akcji PLUS, AGIO Stabilny PLUS, AGIO Obligacji PLUS, AGIO Market Neutral, AGIO Wierzytelności, AGIO Wierzytelności PLUS, AGIO Wierzytelności PLUS 2, AGIO Nieruchomości Komercyjnych, ALFA, AGIO Globalny Kapitał oraz Daleki Wschód – FIZ Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu. Oferujemy również zamknięte fundusze, dedykowane konkretnym inwestorom. Wartość aktywów przez nas zarządzanych przekroczyła 7,3 mld zł.

Nie kierujemy się krótkoterminowymi oczekiwaniami, zależy nam na budowaniu długotrwałych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. Inwestorom oferujemy stabilne i powtarzalne zyski. Obiecujemy zwykle mniej niż jesteśmy pewni, że uda się osiągnąć i dotrzymujemy danego słowa.