Komentarze do wyników funduszy AgioFunds TFI

11 października 2018

Zapraszamy do lektury, przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI, komentarzy rynkowych, w których znajdą Państwo opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce we wrześniu na rynkach: krajowym, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia wpłynęły na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach.

„Ani zawirowania związane z obawami dotyczącymi rynków wschodzących czy sytuacji we Włoszech, ani postępujący konsekwentnie cykl podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nie wpłynął negatywnie na rynek hurtowy polskich obligacji skarbowych. Ich ceny utrzymują się na wysokim poziomie i nie wykazują tendencji do spadku.”

Czytaj całość: Komentarz miesięczny – wrzesień 2018

Newsletter

Zapisz się na newsletter. Będziemy informować Cię o aktualnych promocjach oraz konkursach w AgioFunds TFI SA