Wartość aktywów pod zarządzaniem AgioFunds TFI - AgioFunds

Aktualności

Wartość aktywów pod zarządzaniem AgioFunds TFI

Na koniec grudnia 2017 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,43 mld zł.

Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wyniosły na koniec października 1,3 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, wyniosły 6,1 mld zł. W stosunku do końca 2016 roku odnotowaliśmy wzrost aktywów o prawie 5%. Złożył się na to 3% wzrost aktywów w funduszach dedykowanych i 11% wzrost aktywów dystrybucyjnych.

Na koniec grudnia 2017 roku AgioFunds TFI zarządzało w sumie 59 funduszami, w tym 17 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 42 funduszami dedykowanymi.