Marii Skłodowskiej-Curie 34, 50-369 Wrocław - AgioFunds