Króla Kazimierza Wielkiego 64A, 32-300 Olkusz - AgioFunds