Kazimierza Wielkiego 1, 40-005 Katowice - AgioFunds