Hawelańska 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski - AgioFunds