InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ (daw. InValue FIZ) - AgioFunds