AGIO Pożyczkowy NS FIZ - AgioFunds

AGIO Pożyczkowy NS FIZ

Informujemy, że dla opublikowanych wartości Certyfikatów Inwestycyjnych na dni wyceny przypadające po dniu 31 stycznia 2022 r. nie została  jeszcze zakończona weryfikacja jej prawidłowości przez Depozytariusza. W związku z tym w przyszłości może  wystąpić konieczność korekty ogłoszonych wartości.