AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych

Selektywny subfundusz akcji o znacząco wyższym profilu ryzyka w porównaniu do typowego funduszu akcji uniwersalnych, przeznaczony dla świadomych inwestorów poszukujących dużo wyższych stóp zwrotu w porównaniu z WIG, akceptujących jednocześnie istotne wahania jednostki w krótkim okresie czasu. Subfundusz stale utrzymuje wysokie zaangażowanie na rynku akcji na poziomie 100% aktywów (maks. lewarowanie do 30% WAN), koncentrując się głównie na spółkach spoza indeksu WIG20, przy czym alokacja w mniejsze podmioty ograniczona jest jednostkowo do poziomu 5% WAN. Ekspozycja zagraniczna maksymalnie w 30% WAN jest zabezpieczana pod kątem ryzyka walutowego. Dominująca część subfunduszu inwestowana jest w spółki wzrostowe, przy uzupełnieniu portfela atrakcyjnie wycenianymi spółkami z krótkoterminową perspektywą odbicia wyników finansowych po gorszym okresie operacyjnym.

 

Charakterystyka Funduszu

Benchmark

100% WIG

Typ funduszu

akcji polskich

Forma funduszu

Specjalistyczny FIO

Początek działalności

grudzień 2012

Poziom ryzyka

risk-level_5

Horyzont inwestycyjny

3-5 lat

Zarządzający

Jakub Bentke
Wojciech Juroszek

Min. pierwsza wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Min. kolejna wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Wycena

tygodniowa (środa)

Waluta

PLN, EUR, USD

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max 4%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

3,95% p.a.

Wynagrodzenie za sukces

10% wg zasady „high water mark”

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 

Rachunek do nabyć EUR

36 1750 0009 0000 0000 2001 2293

Rachunek do nabyć USD

33 1750 0009 0000 0000 2001 2347