PPE - AgioFunds

PPE

Pracowniczy Program Emerytalny to najkorzystniejsza forma oszczędzania na emeryturę.
PPE tworzone są z inicjatywy pracodawcy, za zgodą pracowników.
Może do nich przystąpić każdy pracownik, spełniający warunki określone w umowie zakładowej,
zawieranej pomiędzy pracodawcą a reprezentacją pracowników.

Czym jest PPE?

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to forma systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Istotą PPE jest gromadzenie środków pochodzących z wpłat pracodawcy oraz pracownika i ich wypłata wieku emerytalnym pracownika. Jest to więc forma pewnego wynagrodzenia odroczonego w czasie, którego przeznaczenie jest związane z przyszłą emeryturą pracownika.

W AgioFunds TFI środki wpłacane do Pracowniczego Programu Emerytalnego inwestowane są w specjalnie utworzonych do tego celu strategiach inwestycyjnych.

Jedna z nich, oparta o model cyklu życia, polega na ciągłym dopasowywaniu optymalnego profilu inwestycyjnego do wieku oszczędzającego, tzn. im bliżej daty przejścia na emeryturę uczestnika, strategia zwiększa zaangażowanie w instrumenty o niższej zmienności, pozwalając na zabezpieczenie wypracowanych zysków z poprzednich lat.

Dlaczego warto założyć PPE?

 

Zalety PPE dla pracodawcy

Zalety PPE dla pracownika

 • Od składek podstawowych finansowanych przez pracodawcę nie są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS
 • Korzyści podatkowe – wszystkie koszty ponoszone na prawidłowe funkcjonowanie PPE pracodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
 • Prowadzenie PPE przez Pracodawcę kreuje jego pozytywny wizerunek jako społecznie odpowiedzialnego partnera co ma ogromne znaczenie w procesach rekrutacji
 • W PPE w danym roku kalendarzowym można dodatkowo (oprócz składki podstawowej) wpłacić kwotę stanowiącą równowartość 450% średniego miesięcznego wynagrodzenia
 • Zyski są wolne od “podatku Belki”
 • Przywilej podatkowy dla spadkobierców – spadkobiercy uczestnika PPE bez względu na formę programu otrzymają całość środków zapisanych na rejestrze uczestnika nie płacąc podatku spadkowego
 • Elastyczność wypłat – środki zgromadzone na rejestrze PPE uczestnik będzie mógł wypłacić na emeryturze w dowolnej formie: jednorazowo lub ratalnie, określając przy tym samemu wysokość rat i częstotliwość ich otrzymywania
 • Możliwość transferu środków do innego PPE – przy zmianie pracodawcy lub w sytuacji równoległego zatrudnienia u innego pracodawcy

AgioFunds TFI oferuje pracodawcom kompleksową obsługę w zakresie tworzenia i prowadzenia PPE w przedsiębiorstwie. Nasza oferta obejmuje pełne wsparcie we wszystkich etapach działań:

 • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
 • Rejestrację programu w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
 • Uruchomienie programu w zakładzie pracy
 • Administrowanie programem

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu.

telefon: +48 22 531 54 54

agiofunds@agiofunds.pl