Zawiadomienie Posiadaczy Certyfikatów PRESTO FIZAN o zamiarze wykupu Certyfikatów - AgioFunds