Zawiadomienie Posiadaczy Certyfikatów Funduszu INFINITAS FIZAN o zamiarze wykupu Certyfikatów - AgioFunds