TOROX EKO FIZ AN - Zawiadomienie o przejęciu kontroli w spółce nienotowanej - AgioFunds