Załączniki - Sprawozdanie półroczne 2022 Beta ETF WIGTECH PFIZ - AgioFunds