Załączniki - Sprawozdanie półroczne 2022 Beta ETF WIG20short PFIZ - AgioFunds