Załączniki - Sprawozdanie półroczne 2022 Beta ETF sWIG80TR PFIZ - AgioFunds