Załączniki – Sprawozdanie półroczne 2022 BETA ETF NAsdaq-100PLN Hedged PFIZ - AgioFunds