Załączniki - Sprawozdanie półroczne 2022 Beta ETF mWIG40TR FIZ - AgioFunds