Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - AgioFunds