Wycena Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – kwiecień 2020 roku - AgioFunds