Wycena Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – czerwiec 2020 roku - AgioFunds