Warunki Emisji CI serii 017 po zmianie z dnia 18.09.2019 r. - AgioFunds