Warunki Emisji CI serii 007 po zmianie z dnia 15.01.2020 r. - AgioFunds