Warunki Emisji CI serii 006 po zmianie z dnia 12.09.2019 r. - AgioFunds