Value FIZ Sprawozdanie Finansowe Funduszu jednostkowe i połączone za rok obrotowy 2020 - AgioFunds