Uchwała w sprawie zmiany polityki inwestycyjnej AGIO Kapitał - AgioFunds