Trzecie ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji PROPERTUM FIZ AN z dnia 01.09.2022 r. - AgioFunds