Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji QUELEA CAPITAL FIZ AN w likwidacji z dnia 21.02.2019 r. - AgioFunds