Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Metrum FIZ - AgioFunds