Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji MERU FUND FIZ w likwidacji z dnia 24.06.2020 r. - AgioFunds