Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji IFM GLOBALNYCH SZANS FIZ w likwidacji z dnia 19.06.2020 r. - AgioFunds