Tabela opłat manipulacyjnych 01.10.2019r. - AgioFunds