Statut QUELEA CAPITAL FIZ AN w likwidacji - AgioFunds