Statut PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od dnia 3 sierpnia 2021 roku - AgioFunds