Statut PRESTO FIZAN W LIKWIDACJI 1.01.2022 r. - AgioFunds